Home  >  Health & Wellbeing  >  Koulun hyvinvointiprofiili
Koulun hyvinvointiprofiili

Koulun hyvinvointiprofiili

Koulun hyvinvointiprofiili

About
Pricing
Compare
Reviews
Pedagogy
Learning goals
Alternatives

What is Koulun hyvinvointiprofiili?

Koulun hyvinvointiprofiili (School Well-Being Profile) is service that helps you measure and track the wellbeing of your school, and compare it with other schools in your area.

It contains science based questionnaires on school environment and student's health and wellbeing.

The school can easily and effectively execute the surveys to create a profile of their school's facilities and student wellbeing.

Age Range5-7, 8-10, 11-13, 14-16, 17-18, 19+

Koulun hyvinvointiprofiili Pricing


Pricing Plans

Free TrialPaid Subscription

In many cases, a municipality or city provides a service to its schools. A small annual fee is charged for individual schools that are not covered by such an agreement. This fee guarantees continuous development, customer service and service maintenance.

Compare Koulun hyvinvointiprofiili with...

Pedagogy

Certified by Education Alliance Finland

EAF Evaluation is an academically-backed approach to evaluating the pedagogical design of a product. EAF evaluators assess the product using criteria that covers the most essential pedagogical aspects in the learning experience.
Passive
Active
Koulun hyvinvointiprofiili offers a broad range of science based questions on different categories of student well-being and school facilities. This makes the work of the teacher and school management easier. For the students, taking the questionnaire offers a chance to reflect their life and school work.
Rehearse
Construct
The results of the questionnaire can be compared to other schools and municipality averages. If the results are shared with students, the questionnaire encourages students to reflect their learning at school, which encourages participation and taking responsibility of one's own learning
Linear
Non-linear/Creative
The questionnaire is structured linearly and is easy to use. However, the users can skip some questions and also provide open text feedback on several occasions. Sharing the results with the students can act as a starting point for various learning activities.
Individual
Collaborative
The students fill in the questionnaire individually, but the system encourages collaboration and comparison with other schools.

Learning goals

Certified by Education Alliance Finland

The supported learning goals are identified by mapping the product against the selected reference curriculum and soft skills definitions most relevant for the 21st century.

 • Oppilaat harjoittelevat pohtimaan ja suunnittelemaan omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liittyviä asioita.
 • Oppilaat harjaantuvat ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista.
 • Practicing to express own thoughts and feelings
 • Practicing to give, get and reflect feedback
 • Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi.
 • Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä sekä osallistumaan kouluyhteisön yhteisten sääntöjen laadintaan ja toimintatapojen kehittämiseen.
 • Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä.
 • Practicing to argument clearly own opinions and reasonings
 • Learning decision-making, influencing and accountability
 • Encouraging the growth of positive self-image
 • Practicing to take care of one's own wellbeing and health
 • Using technology to express one’s emotions and experiences
 • The pupils are encouraged to take responsibility for the tidiness, comfort, and atmosphere of the learning environment and to participate in drawing up common rules of the school community and developing its operating methods.
 • The pupils are guided to recognize factors that promote or harm the well-being of themselves or others and to gain competence in promoting health, safety and well-being. Particular attention is paid to the importance of sleep and rest, a balanced daily rhythm, exercise and versatile nutrition, and the significance of an intoxicant-free lifestyle and good manners in life.
 • The pupils learn to participate in reflecting on and planning their own studies and the objectives and working practices of their own group, the organisation and comfort of school facilities, and matters concerning meals, recesses, festivities, excursions, and other school events.
 • The pupils develop learn to evaluate both their own and their community's and society's practices and structure and find ways of promoting sustainable well-being.
 • Through their participation, the pupils can learn to express their views constructively, search for solutions in cooperation with others, and consider justifications for different ways of acting from various perspectives.
 • Learning to notice causal connections
 • Practicing to take care of one's own and other people’s safety
 • Building common knowledge of technological solutions and their meaning in everyday life
 • Using technological resources for finding and applying information
 • Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen.
 • Understanding and practicing safe and responsible uses of technology
 • The pupils are encouraged to participate in student council and club activities and, for example, environmental activities or other forms of action offered by the school and the local community where they can learn skills in participation and involvement and gradually learn to take more responsibility.
 • Practicing keyboard skills and touch typing
 • Learning to understand people, surroundings and phenomenons around us
 • Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle.
 • Understanding and interpreting of matrices and diagrams
 • The pupils are guided to understand the significance of their choices and actions for themselves and for their local community, society and nature.
 • Practicing to notice causal connections
 • Practicing to look things from different perspectives
 • Learning to listen other people’s opinions
 • Practicing to find ways of working that are best for oneself
 • Learning to understand the meaning of rules, contracts and trust
 • Enabling the growth of positive self-image
 • Practicing to notice causal connections
 • Developing problem solving skills
Koulun hyvinvointiprofiili Categories
Last updated 6th October 2022
Loading...
Loading...
Loading...